De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de inspectiediensten zijn uiteindelijk dan toch gedeeltelijk ingegaan op de vraag van Bouwunie om de boetes in het kader van de elektronische aanwezigheidsregistratie uit te stellen. “Bouwunie had hierom gevraagd, omdat nog te veel bouwbedrijven niet klaar waren om correct te voldoen aan deze nieuwe verplichting. Ook de RSZ is onvoldoende klaar. De toepassing checkin@work werkt nog niet optimaal en daarenboven zijn er nog te veel twijfels over hoe en of de aanwezigheid van bepaalde personen geregistreerd moet worden.”, zegt secretaris-generaal van Bouwunie Jean-Pierre Waeytens.  Bovendien wacht een aantal zelfstandigen ook al meerdere weken op een toegangscode en paswoord, waardoor het voor hen onmogelijk is om hun aanwezigheid zelf te registreren.

3 maanden uitstel

Bouwunie is tevreden dat er tot en met 31 december 2014 geen boetes opgelegd zullen worden en dat de inspectie eerder de nadruk zal leggen op het informeren van de bedrijven die onderworpen zijn aan de aanwezigheidsregistratie. Bouwunie had echter graag een uitstel tot 1 april 2015 gehad, maar vindt het al bij al goed, dat de tolerantieperiode met minstens 3 maanden verlengd wordt.

Bouwunie hoopt dat van deze nieuwe tolerantieperiode, gebruik zal gemaakt worden om alle onduidelijkheden weg te werken en de webtoepassing – in overleg met vertegenwoordigers van de bouwsector – te optimaliseren.  “Maar veel belangrijker nog voor Bouwunie en vooral voor de bouwbedrijven, is dat er nu ook eindelijk werk zal gemaakt worden van een evaluatie van het nut van de elektronische aanwezigheidsregistratie”, voegt Jean-Pierre Waeytens toe.  Hoewel deze nieuwe verplichting ingevoerd is om sociale fraude en sociale dumping te bestrijden, stellen de bouwbedrijven hiervan niets vast op het terrein. De werven worden nog altijd overstelpt met buitenlandse bedrijven die alle of een groot deel van de in België geldende verplichtingen aan hun laars lappen.

Verplicht voor iedereen werkt op een grote werf

De elektronische aanwezigheidsregistratie is de verplichting om de aanwezigheid van alle personen op een bouwplaats te registreren bij de overheid, vóór aanvang van de werken. De verplichting geldt voor elke nieuwe bouwplaats waarvan de totale factuur hoger ligt dan 800.000 euro exclusief btw. Ze slaat op de registratie van iedereen die deelneemt aan de werkzaamheden op de werf, zowel werknemers als zelfstandigen, hoofd- en onderaannemers, uitzendkrachten, leerlingen-stagiairs, architecten, veiligheidscoördinatoren … Ze moet vooraf gebeuren, ter plaatse of vanop afstand, via de RSZ-website. Aan het niet vervullen van de aanwezigheidsregistratieverplichting waren in principe vanaf 1 oktober 2014 zware boetes verbonden.

Contact

Karrewegstraat 110 Deinze 9800

T 09 380 17 18