Wat is het GIPOD?

30-09-2014

Beeld je een Vlaams landschap in, waar alle wegeniswerken, nutswerken, manifestaties en andere activiteiten op het openbaar domein op voorhand gekend zijn. Waarbij alle betrokken partijen samenwerken om de hinder maximaal te beperken in tijd en de ruimte.

Het GIPOD (Generiek Informatie Platform Openbaar Domein) tracht dit doel te verwezenlijken.

Waarom het GIPOD?

De aanleiding voor het opstarten van het GIPOD is de hinder op het openbaar domein waar we allemaal wel eens mee geconfronteerd worden: openbare werken, nutswerken, heraanleg van lokale en gewestwegen, onderhoud van bruggen of tunnelsongevallen, enzovoort

Als we alle informatie over deze geplande hinder kunnen samenbrengen en uitwisselen, kunnen we beter plannen en iedereen beter informeren over de voorziene hinder op het openbaar domein.

Door het uitwisselen van informatie over geplande werken kan er ook coördinatie gebeuren tussen de verschillende werken op het openbaar domein. Zo kan vermeden worden dat eenzelfde stuk weg kort na het beëindigen van de ene werken, opnieuw opgebroken wordt voor andere werken.

Als deze samen gepland worden, krijgen we, naast een kostenbesparing, voor iedereen voordelen, en minder hinder op de weg.

Het GIPOD moet ook een uniek loket worden voor al die informatie binnen Vlaanderen. Dit unieke loket moet dienen om informatie te verzamelen en ook om informatie te communiceren naar de burger en andere betrokkenen.
 

Hier kan je het GIPOD raadplegen.

Contact

Karrewegstraat 110 Deinze 9800

T 09 380 17 18